Oprema i mašine za brizganje plastike

  • +381 32 722 070

  • info@nenelgroup.com

Pratite nas:

Silos sa šnekom omogućava optimalno pražnjenje lakog materijala bez premošćavanja. Sistem je dizajniran sa 2 različita nagiba koja omogućavaju ravnomerno pražnjenje.

Silos sa šnekom je modularnog karaktera i nudi veliki broj mogućnosti kao što su dug vek trajanja, pocinkovane delove i mnoštvo kombinacija.

Instalacija silosa u već postojećim objektima je jednostavno jer su svi silosi veoma kompaktni I mogu se jednostavno uneti u postojeći objekat.

Šneka se proteže celom dužinom silosa. Poseduje 2 različita nagiba koja omogućavaju ravnomerno pražnjenje.

Q-16 izlaz šneke nalazi se na izvan silosa tako da material teće samo kada je šneka uključena. Šneka je opremljena pužnim motorom standardne brzine 93 RPM. Različit opseg motora omogućava nam različite kapacitete šneka

Mešalni deo može biti montiran za posebno teške i zahtevne materijale. Mešaonom upravlja poseban motor omogućavajući rad mešaone samo kada je to neophodno.

Visina stopa je tako podešena da ispod mogu stati pužni transporter i šneka. Naravno, kao i kod prethodnih modela visina može biti različita i izmenjena prema zahtevu kupca.

Standardna oprema - šneka na izlazu iz silosa je opremljena vratancima, staklom za nadzor i čeličnim poklopcem I motorom. Silos može biti isporučen sa jedinicom za punjenje, konekcijama za punjenje, cevima, filterom i filterskom vrećom.

Opcije kao što su mešaona, senzori nivoa, senzoti vibracija, konekcije za šneku takodje mogu biti isporučene po zahtevu kupca.