Oprema i mašine za brizganje plastike

  • +381 32 722 070

  • info@nenelgroup.com

Pratite nas:

Modularni silosi


Kompanija BM Silo Aps u svom potroliu nudi modularne silose kao savršen izbor za skladištenje plastičnih granula, žitarica, peleta...

Pocinkovani delovi silosa obezbedjuju dug vek trajanja, čistoću materijala i optimalno pražnjenje silosa.

Modularni sistem je fleksibilan nudeći različite kombinacije vrlo jednostavne za montažu na licu mesta. Postavljanje silosa u već postojećim objektima je jednostavno jer su svi silosi kompaktni i mogu se jednostavno montirati.

Standardna visina stopa na silosu omogućava postavljanje ispod silosa sistem za pražnjenje. Visina može biti podešena prema zahtevu kupca.

Modularni silos je opremljen standardnom opremom kao što su vratanca, ručni slide gate za pražnjenje i čelični poklopac.

Koš ispod silosa može biti pod ulovima 45° i 60° za slobodan i nesmetan protok materijala. Jedinica za punjenje je kompletna sa svim konekcijama, cevima, filterom a kao standardna oprema može biti i filter vreća. 

Kao opcija mogu biti isporučeni silosi opremljeni ojačanim poklopcem, zaštitnom ogradom, senzorom nivoa, mernim ćelijama, kontrolom i monitoringom nivoa...
Spoljašnji modularni silosi mogu biti i u izvedbi od nerđajućeg čelika. Sve bočne stranice silosa imaju spoljašnje prirubnice sa zaobljenim ivimacam koje omogućavaju ravnomerno zaptivanje horizontalnih spojeva. Krov pod uglom od 45°, ciklonom i cevi za punjenje isporučuju se kao standardna oprema. Silos je dostupan i bez jedinice za punjenje ukoliko kupac koristi punjenje preko mehaničkih transportnih sredstava.