Oprema i mašine za brizganje plastike

  • +381 32 722 070

  • info@nenelgroup.com

Pratite nas:

Detektor perforacije koristi se za detekciju perforacije na bilo kojem materijalu u industriji ambalaže. Posebno je koristan kod mašina za izradu vreća pri čemu ovaj uređaj otkriva eventualne perforacije na vrećama i daje podatke. Kapacitet detekcije je 900 kom/min.


Izlazni napon može biti podešen između 6kV do 21kV okretanjem i fiksiranjem ručice na prednjoj strani. LED diode na prednjoj strani pokazuju visok nivo napona. Ukoliko uređaj detektuje perforaciju, lampice će zasvetleti. Prednosti ovog uređaja su pristupačna cena, jednostavno montiranje i održavanje.