Oprema i mašine za brizganje plastike

  • +381 32 722 070

  • info@nenelgroup.com

Pratite nas:

Jonizirajući vazdušni ventilatori su dizajnirani za neutralisanje statičkog elektriciteta koji se stvara prilikom proizvodnog procesa. Ventilatori omogućavaju da se distanca u odniosu na proizvod poveća a sam protok vazduha se može regulisati sa varijabilnom brzinom ventilatora. Jednostavna montaža i demontaža na potrebnom mestu u proizvodnji.