Oprema i mašine za brizganje plastike

  • +381 32 722 070

  • info@nenelgroup.com

Pratite nas:

  • Agro silos je savršen izbor sa skladištenje pšenice, ječma, zobi, peleta.
  • Pocinkovani delovi obezbedjuju dug vek trajanja, osiguravaju čistoću materijala i optimalno pražnjenje silosa.
  • Modularni sistem je fleksibilan nudeći različite kombinacije vrlo jednostavne za montažu na licu mesta. Postavljanje silosa u već postojećim objektima je jednostavno jer su svi silosi veoma kompaktni I mogu se jednostavno uneti u postojeći objekat.
  • Donji koš je dostupan pod uglovima 45° ili 60°. Ugao 45° je pogodan za slobodan protok materijala kao što su pelet ili žito. Ugao 60° je savršen izbor za zahtevnije materijale.
  • Standardna visina stopa omogućava postavljanje ispod silosa većinu standarnih sistema za pražnjenje. Ukoliko su zahtevane drugačije visine pražnjenja silos može biti isporučen sa zahtevanom visinom stopa.
  • Standardna oprema - Agro silos je opremljen sa standardnom opremom kao što su vratanca, prozor za laksi pregled, ručni slide gate za pražnjenje i čelični poklopac.
  • Jedinica za punjenje je kompletna sa konekcijama, cevima, filterom I filter vreća može biti isporučena kao standardni deo opreme.