Oprema i mašine za brizganje plastike

  • +381 32 722 070

  • info@nenelgroup.com

Pratite nas:

Mini sušare - unapredjuju svoje performanse usvajajući inovativnu OTX tehnologiju. Četiri modela sa košem od pireksa. Dostupne su u četiri modela i koriste se za tretiranje tehnickih polimera pri nižim režimima propusta materijala. Tačka rose je -70°C. Kompaktna verzija je opremljena sa dva displeja. Prvi je osetljiv na dodir i služi za programiranje, a drugi je namenjen operateru. USB i serijski port su dodatne mogucnosti koje kompletiraju opremu na ovim uredajima. Svi modeli mogu biti razvijeni kao „mirror“ verzija za korišcenje u oblastima medicine ili optike. Adekvatan rad uredaja je zagarantovan kompresovanim vazduhom, bez potrebe prethodnog tretmana materijala topli vazduhom.
• Kontrola osetljiva na dodir

• OTX koš od pireksa

• USB port