Oprema i mašine za brizganje plastike

  • +381 32 722 070

  • info@nenelgroup.com

Pratite nas:


Kraus Maffei je jedna od vodećih svetskih proizvođača mašina za preradu plastičnih masa i jedina koja pokriva tri proizvodna segmenta za industrije prerade plastičnih masa.