Oprema i mašine za brizganje plastike

  • +381 32 722 070

  • info@nenelgroup.com

Pratite nas:

Preduzeće gradi svoje iskustvo u sektoru industrijskog hlađenja i termoregulacije, stičući znanje koje ga danas čini jednom od vodećih međunarodnih kompanija u ovom sektoru.